مهارت های من

Clean Code

Php

Laravel

JavaScript

نمونه کاری های من

portfolio-img1

فروشگاهی

برنامه نویس بک اند

portfolio-img1

فروشگاهی

برنامه نویس بک اند

portfolio-img1

وبلاگ

برنامه نویس بک اند

portfolio-img1

پسورد ساز تصادفی

فول استک

portfolio-img1

وبسایت موزیک

برنامه نویس بک اند

دانلود رزومه
تماس با من

جهت سفارش پروژه